Plusklas

Leer vertrouwen op je eigen autoriteit

Vanaf schooljaar 2022 - 2023 vallen de leer, denk en doe-klassen onder het programma 'Ook naar school' van IQ+

 

In de plusklas van Leer, denk en doe! bieden we begeleiding om te zorgen dat een kind weer in zichzelf gelooft, extra uitdaging krijgt en leert met emoties om te gaan.

We begeleiden (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen die in hun cognitieve en creatieve denken op school vastlopen of niet laten zien wat zij kunnen. Ook hebben deze kinderen door hun zijnswijze vaak moeite met het vinden van aansluiting met andere kinderen en ondervinden zij problemen om in een schoolse omgeving te kunnen functioneren.

Vandaar dat de activiteiten bij de plusklas breed georiënteerd zijn en zich richten op zowel creatieve, cognitieve als persoonlijke ontwikkeling. We werken vanuit zes

kernwaarden.

 

 

 

 

Motivatie vergroten 

In de plusklas heeft je kind succeservaringen door opgaven te doen die net buiten zijn of haar bereik liggen. We dagen je kind uit niet op te geven en door te zetten als hij weerstand heeft om aan een taak te beginnen. Kinderen zijn hierdoor meer gemotiveerd en presteren beter.

 

 

Creativiteit

We vinden het belangrijk om creativiteit te stimuleren bij kinderen. We maken tijd voor beeldende vorming, zoals tekenen. Ook bevorderen we creatief denken, bijvoorbeeld door te filosoferen over vragen als ‘is de ruimte af’.

Plezier in leren hervinden

Elk kind heeft een eigen manier van leren. Misschien leert jouw kind vooral door (logisch) te denken of juist door te doen, zoals creatief bezig zijn. Of door een combinatie hiervan.

Je kind kiest eigen leerstof, vaak een pluswerkboek en een project met uitdagende opdrachten. We zoeken naar de manier van leren die het beste bij je kind past.

 

 

Groei-mindset

We stimuleren een groei-mindset bij kinderen door te zorgen dat zij zich blijven ontwikkelen. Bij een fixed-mindset gaat een kind ervan uit dat succes voortkomt uit talent en niet door ervoor te werken. Perfectionisme speelt ook een rol. Je kind krijgt een groei-mindset door succeservaringen bij lastige taken. Ook hebben we gesprekjes of andere werkvormen om vaste overtuigingen om te buigen.  

 

Bewegen

Je kind beweegt ook in de plusklas. We doen bewegingen uit Braingym, yoga en ook gaan we even naar buiten.

 

 

Versterken eigen verantwoordelijkheid

Je kind stelt eigen doelen en maakt een planning. We spreken kinderen aan op de eigen verantwoordelijkheid, zoals het behalen van de doelen en de planning. We begeleiden hen als zij hier moeite mee hebben.   

Individuele begeleiding

Een periode van individuele begeleiding door een van ons op school, is ook mogelijk. Dit kan zowel op cognitief gebied, bijvoorbeeld bij hiaten, als op sociaal of emotioneel gebied.